Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rozpoznawanie wzorców w zastosowaniach medycznych
Efekt kształcenia:
Zna aktualne trendy związane z wykorzystaniem metod "pattern recognition" w analizie obrazów medycznych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;