Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Has general knowledge about the advantages and possibilities of application of numerical modeling techniques in material science and engineering.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;