Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie numeryczne w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Has general knowledge on selection of appropriate methods of macro, meso, micro and nano scale analysis to solve problem under consideration.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;