Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie numeryczne w inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Can appreciate the advantages of the use of modeling techniques to develop new materials and technologies that can be useful for the society.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;