Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Foundations of Quantum Chemistry
Efekt kształcenia:
Student is prepared to effectively select appropriate methods of computational quantum mechanics as an additional tool in solving common problems met in chemistry, physics or materials science
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;