Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Problemy termiczne w elektronice
Efekt kształcenia:
Doktorant wie na czym polega projektowanie energooszczędnych układów analogowych i cyfrowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;