Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Problemy termiczne w elektronice
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U04
  inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
 • SDA3A_U05
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
 • SDA3A_U06
  planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;