Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne zagadnienia elektromagnetyzmu w inżynierii
Efekt kształcenia:
Dysponuje wiedzą na temat zależności matematycznych w teorii pola elektromagnetycznego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;