Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Dydaktyka fizyki
Efekt kształcenia:
Doktorant potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.