Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowana Elektrochemia Ciała Stałego
Efekt kształcenia:
Ph.D. student possesses advanced knowledge in a field of solid state electrochemistry, particularly concerning crystal and electronic structure of solids, defects, phase transitions, as well as transport properties. Ph.D. student possesses knowledge about modern characterization techniques of solid state and construction of advanced electrochemical energy storage and conversion devices.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;