Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowana Elektrochemia Ciała Stałego
Efekt kształcenia:
Ph.D. student is aware of the necessity and is ready to critically evaluate his/her knowledge. Ph.D. student is able to participate in scientific and popular discussion, particularly in the aspect of solid state electrochemistry.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;