Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nieinwazyjne metody diagnostyczne w medycynie
Efekt kształcenia:
Knowledge of methods currently used in medical diagnostics: invasive and non-invasive; the ability to predict the future needs in the medicine.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;