Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne zaawansowane biomateriały metalowe
Efekt kształcenia:
the advances in metallic biomaterials, limitations, current challenges and opportunities.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;