Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne zaawansowane biomateriały metalowe
Efekt kształcenia:
select appropriate surface modification or coating for metallic biomaterial to enhance its properties for desired medical application.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;