Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Dobór technik wytwarzania i kształtowania materiałów dla podstawowych grup materiałowych
Efekt kształcenia:
W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów, światowy dorobek w zakresie technik wytwarzania i nauki o materiałach, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla inżynierii materiałowej lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowywana jest rozprawa doktorską, w zakresie odpowiedniego doboru technik kształtowania materiałów;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;