Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dobór technik wytwarzania i kształtowania materiałów dla podstawowych grup materiałowych
Efekt kształcenia:
krytycznej oceny dorobku w ramach technik wytwarzania i ich wpływu na właściwości kształtowanych materiałów, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój inżynierii materiałowej, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych w zakresie technologiczności procesu kształtowania wyrobów i praktycznych;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;