Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Zna wymagania jakościowe stawiane wybranym surowcom mineralnym i odpadom przemysłowym w wybranych technologiach.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;