Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Zna metody wzbogacania wybranych kopalin użytecznych i odpadów przemysłowych w aspekcie ich pozyskiwania.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;