Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metod badania i określania składu fazowego surowców (XRD, DTA(DSC)-TG-DTG, HMS itp.).
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;