Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować plan badań oraz zastosować różne techniki badawcze do określenia możliwości wykorzystania wybranych surowców i odpadów przemysłowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;