Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje ustną dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu surowców mineralnych, odpadów przemysłowych oraz najważniejszych technologii ich pozyskiwania.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;