Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody modelowania komputerowego przemian fazowych w stopach metali
Efekt kształcenia:
Student zapoznał się z metodologią badań naukowych dotyczących modelowania procesów przemian fazowych i krystalizacji w skali mikro i mezo
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;