Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Surowce mineralne w teorii i w praktyce przemysłowej
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny i kreatywny, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;