Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody modelowania komputerowego przemian fazowych w stopach metali
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować wyniki symulacji komputerowej krystalizacji stopów dla odlewów i wlewków i stosować otrzymane wyniki dla opracowania nowych procesów technologicznych lub optymalizacji istniejących.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;