Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rachunek różniczkowy ułamkowego rzędu w automatyce, elektrotechnice i elektronice
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania rachunku niecałkowitego rzędu do modelowania i sterowania systemów dynamicznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;