Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne materiały i technologie dla przemysłu kosmicznego
Efekt kształcenia:
Student uzyskuje wiedzę dotyczącą tradycyjnych i nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;