Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do korozji wysokotemperaturowej
Efekt kształcenia:
understands thermodynamics of corrosion processes and knows the principles of oxidation kinetics and mechanism studies
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;