Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Innowacyjne stopy odlewnicze Fe-C zaliczane do grupy Hi-Techn
Efekt kształcenia:
Student pozna tendencje rozwojowe z zakresu rozwoju i zastosowania innowacyjnych stopów Fe-C stosowanych na odlewy.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;