Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Akustyka analityczna – wybrane zagadnienia
Efekt kształcenia:
Efektem będzie znajomość nowych i przyszłościowych ścieżek rozwoju akustyki
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;