Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Akustyka analityczna – wybrane zagadnienia
Efekt kształcenia:
nabierze umiejętności dyskusji i pracy w zespole
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;