Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane modelowanie geoinformacji
Efekt kształcenia:
prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z pozyskiwaniem, integrowaniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych przestrzennych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;