Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody analizy termicznej w praktyce laboratoryjnej
Efekt kształcenia:
Doktorant zna metodologie przeprowadzania badań z zakresu analizy termicznej oraz znaczenie tych metod dla rozwoju dyscyplin naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;