Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Formowanie i zastosowanie proszków metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W07
  podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.