Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Formowanie i zastosowanie proszków metali nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów proszkowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.