Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zastosowania Wirtualnej Rzeczywistości w medycynie
Efekt kształcenia:
Zna rolę systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania. Potrafi podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;