Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Strategie przygotowywania i rewizji artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikować czasopisma z Listy Filadelfijskiej z kwartyli Q1, Q2, Q3 dla danej dziedziny naukowej
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U05
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
 • SDA3A_U06
  planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
 • SDA3A_U07
  samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.