Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Strategie przygotowywania i rewizji artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie istniejące metody i narzędzia odszukiwania aktualnych, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, prac naukowych dla wybranej dziedziny naukowej
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;