Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Strategie przygotowywania i rewizji artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej
Efekt kształcenia:
Potrafi napisać artykuł naukowy do czasopism klasy Q1, Q2, Q3, posiadający poprawną strukturę, włączając w to wprowadzenie, przegląd stanu badań naukowych, główną hipotezę badawczą, metodologię oraz wyniki numeryczne / eksperymenty.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;