Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy informacyjne i zarządzanie danymi w medycynie i opiece zdrowotnej
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować z wybranymi bazami danych, zawierających wyniki badań naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;