Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy informacyjne i zarządzanie danymi w medycynie i opiece zdrowotnej
Efekt kształcenia:
Student potrafi upowszechniać wyniki z badan naukowych w biomedycznych bazach danych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;