Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy informacyjne i zarządzanie danymi w medycynie i opiece zdrowotnej
Efekt kształcenia:
Student zna bazy danych, do których może dodawać wyniki badań naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.