Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe
Efekt kształcenia:
Critical evaluation of the achievements within a given discipline, critical assessment of one's contribution to the development of the discipline, recognition of the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;