Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe
Efekt kształcenia:
Communicate on specialized topics to the extent enabling active participation in the international scientific environment;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;