Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Superstopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę dotyczącą mikrostruktury, właściwości oraz zastosowań nadstopów na bazie Ni, Co i Fe
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;