Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Superstopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;