Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie logiczne i programowanie z ograniczeniami
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania deklaratywnego, w tym zwłaszcza programowania logicznego, oraz opartego na koncepcji relacji i proceduralnego; wie jak dobierać paradygmat do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych i obliczeniowych w różnych dziedzinach informatyki
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;