Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie logiczne i programowanie z ograniczeniami
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat logiki i jej zastosowań w programowaniu; zna składnię i semantykę logiki rachunku zdań i rachunku predykatów; ma wiedzę dotyczącą modelowania ograniczeń z wykorzystaniem elementów logiki i algebry
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;