Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksplozja kombinatoryczna w analizie systemów współbieżnych
Efekt kształcenia:
He knows the main approaches and methods allowing to analyze the parallel discrete systems limiting the state explosion
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;