Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody matematyczne inżynierii akustycznej –wybrane zagadnienia
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosowac odpowiedni model matematyczny do zagadnienia
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;