Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Polski wkład w rozwój nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych
Efekt kształcenia:
Student potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;